Božie vetry

23.03.2021

Už dujú vetry zo všetkých strán, pieseň novú zaspievam.
Krajinu rozdelenú zjednotím.
Prijímajte sa navzájom. 
Uzdravím zem, keď pôjdem krajinou.
Utrápený národ pozdvihnem.
Už prší dážď, už prúdia Božie vetry.
Radosť z vás je v Pánovi.