Modlitby

V srdci každého človeka sa skrýva túžba po pravej zmene a pokániu, ktoré nás približuje k Božej milosti a odpusteniu. Táto modlitba je výkrikom duše, ktorá si uvedomuje svoje slabosti a prosí o dar pokánia, aby mohla žiť v pravej harmónii s Božou vôľou. Je to prosba plná pokory a túžby po obnovení vzťahu s Bohom, ktorý je vždy pripravený...

V živote plnom výziev a neistôt hľadáme miesto pokoja a istoty. Žalm 91 nám pripomína, že Boh je naším útočiskom a ochrancom, ktorý nás prijíma a miluje presne takých, akí sme. Jeho prítomnosť je bezpečným prístavom, kde naše duše nájdu útechu a pokoj pod ochranným tieňom Všemohúceho.

Objav kľúč k životu plnému dôvery a vďačnosti. Nechaj svoje starosti a nájdi pokoj v modlitbe. Pridaj sa k nám na cestu k pochopeniu, ako verš Filipanom 4, 6 - 7 môže zmeniť tvoj pohľad na každodenné výzvy.

Vstúp hlbšie do tajomstva našej kresťanskej identity a objav, ako byť živým kameňom v duchovnom dome, ktorý buduje sám Boh. 1. Petrov list 2 nám odhaľuje cestu k posvätenému životu, v ktorom sa zrkadlí Božia prítomnosť a láska. Nechaj sa inšpirovať k hľadaniu spravodlivosti a pevnému držaniu sa evanjelia, ktoré je základom našej spásy.