O nás

   
Kresťanské spoločenstvo v Bardejove (Kresťania v Bardejove alebo KvBJ) je ekumenické spoločenstvo, ktoré vzniklo zo spoločného projektu Kajúcna tryzna za Bardejov. Zámerom je spájať ľudí z rôznych denominácii k modlitbám za naše mesto a krajinu s túžbou vidieť pôsobiť živého Boha v cirkvi a spoločnosti. Vidieť rodiny a spoločnosť fungovať na Božích princípoch milovať a byť milovaný. Našou túžbou je zasievať lásku a prijatie.

    

    

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Ján 3, 16

    Každý utorok sa stretávame na spoločných modlitbách v rámci mesta a okresu Bardejov, podľa toho kde sme pozvaní. Snažíme sa modliť na miestach, kde sa udiali v minulosti kľúčové udalosti, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú  súčasnosť a život ľudí. V Jak 5, 16 je napísané: "Lebo veľa zmôže modlitba spravodlivého."

Obsah stránok je tvorený na základe našich aktivít v rámci mesta Bardejov, ale aj v rámci Slovenska v spojení s kresťanmi, spoločenstvami a modlitebníkmi, ktorým leží na srdci budúcnosť našej krajiny.