Rád tráviš čas s Bohom?

19.01.2020

 

Ak sa každý deň modlíš, čítaš si Božie slovo a načúvaš čo ti Boh hovorí, potom ťa radi privítame v našom spoločenstve na spoločných modlitbách a rozhovoroch o tom, čo Boh robí v našich životoch. Cieľom našich stretnutí je lepšie spoznať Boží zámer pre tento čas a prorocky vnímať dobu v ktorej žijeme.