Dôvera

02.12.2021

Králi zeme sa spolčujú proti vám. Nenechajte sa odradiť skutkami zlého, on už prehral boj. Nadišlo súženie, nastal čas. V ponebeských oblastiach sa bojuje. Nepretržite sa modlite.
"Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bdiete v Hospodinovom dome. 2 Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. 3 Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem!" Ž 134