Kajúcna tryzna v Bardejove

13.10.2017

Kajúcna tryzna je verejne pokánie predstaviteľov cirkvi a mesta za skutky neprávostí voči Židom, ktoré sa pred desaťročiami odohrali v Bardejove.

Pamätník obetiam holokaustu v Suburbiu
Pamätník obetiam holokaustu v Suburbiu

Pokánie za obete Židov z Bardejova

Samotná Kajúcna tryzna sa konala za účasti všetkých predstaviteľov cirkvi v našom meste a primátora mesta Bardejov 22. októbra 2017 v synagóge v Suburbiu.

    


 Na začiatku modlitieb bola len hŕstka nadšencov, ktorým záležalo na tom, aby sa dlh voči židovským obyvateľom, ktorí pred 75 rokmi žili v našom meste odčinil pokánim a odprosením predstaviteľov židovskej komunity na Slovensku.

Na prvých modlitbách boli len štyria bojovníci zľava Peter Hudak, Stano Fedoročko, Ivana Varjanová a Matrin Ceľuch.
Na prvých modlitbách boli len štyria bojovníci zľava Peter Hudak, Stano Fedoročko, Ivana Varjanová a Matrin Ceľuch.

Modlitby v centre Bardejova na Radničnom námesti prebiehali v niekoľkých etapách.
Modlitby v centre Bardejova na Radničnom námesti prebiehali v niekoľkých etapách.

 Veľké poďakovanie patrí každému, kto sa pričinil k tejto veľkej udalosti, ktorá uzmierila a zahojila rany, ktoré spôsobila druhá svetová vojna na území Bardejova.