Majte vieru

21.09.2021

Napriek okolnostiam ktoré sa dejú neprestaňte veriť, že váš Boh sa stará. Nadišiel čas súženia. Pánovo srdce je plné milosti. Prinášajte ovocie dobrých skutkov. Spravodlivý zvíťazí a kto verí, uzrie svetlo a uvidí slávu Hospodina. Spojte sa v jedno. Okovy padli. Nepovažujte sa za menších než ste. Nadišla hodina. Postavte sa pevní vo viere a neuhnite ani na pravo, ani na ľavo. Moje slová v úcte zachovávajte.