Modlitby 24/7 za Slovensko

14.03.2020

Súčasná situácia nás postavila do pozície, ktorá nás izolovala od seba a poskytla nám čas na premýšľanie, modlitbu, čítanie božieho slova jednoducho byť s Pánom. Viacerí sme vnímali, že by sme mali niečo robiť a z tohto podnetu vznikla iniciatíva zorganizovať nepretržité modlitby 24/7 za zastavenie koronavírusu a uzdravenie chorých ako aj za lekárov a zdravotnícky personál.

... a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.2 Krn 7, 14

Pozývame všetkých veriacich do spoločného boja tou najsilnejšou zbraňou akú nám dal Boh z lásky a to modlitbou a pôstom. Spoločne dokážeme veľké veci. Ako kresťania chceme byť ľudmi prinášajúcimi nádej a vieru v Boha, ktorému nič nie je nemožné.

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. 1 Tim 2, 1-4

Aktuálne modlitebné úmysly pre súčasnú situáciu na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.modlitby24-7.net na obsahu ktorej sa podieľame.