Modlitby s poslancami mesta

16.01.2019

  

Pravidelne pred každým mestským zastupiteľstvom sa chodíme spoločne modlíme s poslancami mesta Bardejov. Cieľom modlitieb je priniesť medzi poslancov jednotu a Božie princípy do vzťahov medzi poslancami a vedením mesta. Mesto sa dvíha požehnaním (ľudí) statočných. Prís 11,11

    

 

Prečo je dôležité sa pred každou prácou pomodliť a pozvať Hospodina, aby bol s nami?
Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Ž 127, 1