Modlitby za uzdravenie

08.01.2021

Božou vôľou je, aby bol každý človek zdravý. Ježiš kráčal po zemi a uzdravoval každého kto bol chorý a chcel byť uzdravený. Boh vie, čo potrebujeme, skôr ako ho o to prosíme, ale my musíme spraviť prvý krok a rozhodnutie, že sa chcem toho problému zbaviť. Nebeský Otec čaká či prídeš s dôverou k nemu a odovzdáš mu v postoji pokory a s prosbou svoj problém. On nikoho neodmietne. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. 1 Jn 5, 15. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Iz 53, 5.
Úlohou a poverením cirkvi je modliť sa za chorých. V Jk 5,14 je napísané: "Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom."
Aj v našom meste Bardejov prebiehajú každý piatok modlitby za uzdravenie a to formou 24 hodinových modlitieb. Na tieto modlitby nie je potrebne nikam chodiť. Modlitby prebiehajú z domu, kde sa modlievame za chorých, stačí sa len zapísať na daný čas do formulára (po 30 min.), ponoriť sa do modlitieb a modliť sa za chorých, ktorých mená sú v modlitbovej tabuľke. Ak ťa aj tvoje srdce pozýva do tejto služby, pošli nám svoj email a zaradíme ťa do modlitbovej skupiny.