Nadišiel čas

18.09.2021

Nadišiel čas spraviť rozhodnutie. Postaviť dom nádeje, ktorá nezhasína. Nerozumní prijali porážku a stali sa otrokmi. No ty človeče spoznaj Boha, dobroreč Hospodinovi. Dobre rob každému, maj vieru, neboj sa Otca. On zachová zmluvu s tebou..