Nový Izrael

30.03.2021

Nový Izrael je vo vás. Vy ste nové mesto. Ste premene mojich vôd. 
Prúdim cez vás, prečisťujem vás. Moje vody vás premývajú.
Armáda Kráľa, pravica Otca.
Spojíte sa v jedno. 
Vojdete domov do domu Hospodina.
Sláva Pánova je nad vami.
Zach 9,  10-13