Pánovo milosrdenstvo

25.10.2021

Bezo mňa nič nespravíte. Nadovšetko sa milujte navzájom. Neprichádzajte na prázdno. Prinášajte obetu čistú a nepoškvrnenú. Nakopili sa problémy, predložte ich Kráľovi. Dúfajte v Pána, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Napriahni ruku, požiadaj ma a dostaneš.
Nastala doba súženia, no vy počúvajte môj hlas. Nakloňte svoje ucho ku mne. Ja povediem svojich milovaných do krajiny žijúcich a nikoho z vás nestratím. Naprávajte chyby a omyly a klamstvu nedovoľte, aby víťazilo vo vašich životoch. Nepostihne ťa nič zlého, lebo si so mnou. Môj prút a palica ťa povedú.