Poslušnosť

13.12.2021

Naši otcovia pomreli na púšti. Nedostali to, čo som im prisľúbil a nedošli domov. Nemáte sa modliť o priazeň svojmu domu, ale o poslušnosť. Nariadenia ktoré dávam:

  • Nariaďujem, aby ste sa modlili a prinášali ovocie dobrých skutkov.
  • Spravodlivý bude žiť z viery.
  • Lakomstvo zatvára brány do neba.
  • Naproti vám stojí nepriateľ - láska a milosrdenstvo sú zbrane vášho boja.
  • Odpúšťajte a milujte sa navzájom.