Premena Tour Bardejov

11.01.2020


 Túžbou spoločenstva KvBJ je dosiahnúť zmenu spoločenskej klímy v Bardejove. Pozvali sme modlitebníkov aj z iných miest do nášho mesta, aby sme spoločne vstúpili do modlitieb chvál a modlili sa za jednotlivé oblasti sociálneho, spoločenského a politického života v meste.

1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, 2 za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. 3 Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. 1 Tim 2, 1-4

Za organizátorov sa prihovorili zľava Ján Velebír ECAV, Marián Martiček AC, Stano Fedoročko KVBJ
Za organizátorov sa prihovorili zľava Ján Velebír ECAV, Marián Martiček AC, Stano Fedoročko KVBJ
Hlavným rečníkom bol Palo Strežo
Hlavným rečníkom bol Palo Strežo


 Na večerných chválach sa stretlo okolo 400 ľudí z Bardejova a okolia, ako aj zástupca mesta a pozvaní hostia, ktorí prišli stráviť večer v Božej prítomnosti a modlitbe za Bardejov a jednotlivé oblasti spoločenského života.

Fotogaléria