Prichádza Kráľ slávy

27.12.2022

Obraz lavíny, ktorá strháva masy snehu.

Udrite na bubon a rozozvučte zvon.
Dajte ruky hore a hlasno volajte, Hospodin náš Boh spravodlivý vládca, 
prichádza Kráľ slávy.
Už sú brány otvorené a voje vstupujú.
Pozdvihnite sa hlavice prastaré, Kráľ prichádza.
Plesaj údolie, jasaj zem.
Pozrite, prichádza Kráľ slávy, On porazil draka.
Roztrhol oponu vo dvoje. 
Sláva Otcova je s vami, čo nevidíte?

Obraz porážky mocného zdatného býka.

Moc a sila bude porazená.
Bude nahradená mocou z hora.
Žehnajte a nepreklínajte.