Radujte sa

07.08.2021

Máte sa radovať a nie smútiť z nedostatku! Moje slová sú večné a nesú v sebe život. Preorie sa úhor v srdciach a zasadí sa tam strom. Dajte Pánovi svoj čas a naplní ho radosťou a láskou. Pánova prítomnosť bude zjavná, lebo moc slova zvíťazí. Napnite luk a zacieľte Božím slovom. Kam zasiahnete, tam udriete Pánovou silou. Majte srdcia otvorené a čiňte pokánie zo svojich zlých skutkov. Radujte sa v Hospodinovi. Pozerajte pravde do očí a nespúšťajte z nej zrak. Uvedomte si poslanie pre ktoré ste tu! Máte sa radovať, milovať, poúčať, napomínať a dávať dobrú radu. Múdro si počínať, znamená poznať Hospodina. Máte prázdno v srdci? Naplňte ho slovom poznania. Pánove slová sú večné a sú pre život.