Sme očami Pána

16.06.2021

Radujte sa a plesajte, Hospodinova sláva je tu. Udržiavajte oheň, pokiaľ horí Ja prídem. Buďte ako gombíky na košeli, zopnú a držia. Udávajte tón a smer. Zosobňujte kráľovské deti. Hospodinova sláva vychádza. Uzdraví zem a krajinu. Ste očami mojich údov. Robte pokánie za spravodlivú mzdu.