Uistenie Otcovej lásky

08.01.2021

Prežívate strach, nemusíte sa báť. Majte vieru, nadovšetko vás milujem.

Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým sa strachujete, nebojte sa ho,' znie výrok Hospodina, 'veď som pri vás ja, aby som vás chránil a vyslobodil z jeho ruky.
Jer 42, 11