Verný svojmu slovu

16.11.2021

Modlíte sa. Prinášajte obetu milú a čistú. Slúžte si navzájom. Udávajte smer. Daná mi je všetka moc. Neobstojí národ, ktorý povstane proti Hospodinovi. Vážte si slová, ktoré vám dávam.
Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí.