Vôľa Otca

16.12.2020

Prajem si víťazstvo nad pandémiou.
Modlitba: Prosíme si nový život, život Božích detí. Územia je potrebné vybojovať postupne. Toto územie patrí Bohu a my si ho zaberáme v mene Ježiša, lebo sme Boží svätí.