Mesiánske chvály v Bardejove

10.05.2018

 

Kyjevský mesiánsky zbor GESHER-MOST k nám precestoval stovky kilometrov, aby nám ukázal ako chvália Boha Židia a ako sa hudbou a tancom dá uctievať a modliť.

    

Pozvánka na mesiánske chvály v Bardejove
Pozvánka na mesiánske chvály v Bardejove
Samotné chvály prebiehali v centre mesta na Radničnom námestí.
Samotné chvály prebiehali v centre mesta na Radničnom námestí.
Spoločný tanec účastníkov chvál pred hlavnou tribunou
Spoločný tanec účastníkov chvál pred hlavnou tribunou

 

Na Bardejov sa krátko pred začiatkom chvál valila silná prietrž mračien. Intenzívne modlitby zmenili charakter počasia a Bardejov tak mohol zakúsiť opäť radosť z hudby a tanca na Božiu slávu. Keďže bol piatkový podvečer, po krátkom príhovore sa ujala slova p.Viera Bajtošová, ktorá nás voviedla modlitbou do židovského schabatu priamo v srdci mesta. Nasledoval asi dvojhodinový program, ktorý sa ukončil modlitbami príhovoru za uzdravenie.

   

Debata v podvečer

Po vyčerpávajúcom prvom dni sa naši priatelia z Kyjeva s nami podelili o svoje zvyky a život. Je veľký rozdiel medzi mesiánskym a ortodoxným Židom. Dodržiavanie Božích prikázaní je neoddeliteľnou súčasťou ich života. Shabat je niečo, čo je až do dnešných dní radikálne dodržiavaným Božím prikázaním na rozdiel od našej modernej spoločnosti.

Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal sobotný deň a posvätil ho. Ex 20,11