Slovo z modlitieb

Hľaďte iba na Otca vytrvalo vo viere majúc jeho slovo stále pred očami.
Narazíte na odpor, ale nebojte sa.

Prežívate strach, nemusíte sa báť. Majte vieru, nadovšetko vás milujem.

Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým sa strachujete, nebojte sa ho,' znie výrok Hospodina, 'veď som pri vás ja, aby som vás chránil a vyslobodil z jeho ruky.
Jer 42, 11

Sme Bohom vyvolení, svätí a milovaní. Tak si oblečme hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, a trpezlivosť. Keď to urobíme, dokážeme sa navzájom znášať a odpúšťať si, tak ako Pán odpustil nám. Vtedy bude láska rásť. S týmito postojmi budeme kráčať v požehnaní.

Vôľa Otca

16.12.2020

Prajem si víťazstvo nad pandémiou.
Modlitba: Prosíme si nový život, život Božích detí. Územia je potrebné vybojovať postupne. Toto územie patrí Bohu a my si ho zaberáme v mene Ježiša, lebo sme Boží svätí.