Slovo z modlitieb

Tvoje slovo Pane je mocné a veľkolepé. Láme cédre, otriasa púšťou, mení ju na zavlaženú záhradu. Je ako kladivo, ktoré drví skalu. Srdce z kameňa mení na srdce z mäsa. Premieňa myslenie, povoláva k životu to, čoho niet.
"Slepých budem viesť po ceste im neznámej, budem ich viesť po neznámych chodníkoch. Pred nimi premením tmu na svelo, hrboľaté...

Vchádzajte do Božej prítomnosti tak často ako sa len dá. Uzdravím srdce pokorného. Trúbte a volajte k Hospodinovi, príď Pane Ježišu, príď sláva Tvoja, príď kráľovstvo Tvoje, Tvoja moc a vláda."

Pre rok 2024 sme na modlitbách dostali slovo z 1 Petrov list 2 kapitola. Veríme, že to slovo prehovára ku každému osobne do rôznych oblasti života, preto prosím rozlišujte v čom sa prihovára práve Vám.

Obraz lavíny, ktorá strháva masy snehu.

Udrite na bubon a rozozvučte zvon.
Dajte ruky hore a hlasno volajte, Hospodin náš Boh spravodlivý vládca,
prichádza Kráľ slávy.
Už sú brány otvorené a voje vstupujú.
Pozdvihnite sa hlavice prastaré, Kráľ prichádza.
Plesaj údolie, jasaj zem.
Pozrite, prichádza Kráľ slávy, On porazil draka.
Roztrhol oponu vo dvoje. ...

Dvere sú otvorené, prichádzajte ku mne. Nadišla hodina, nastal čas. Spútaní stoja v dome Pánovom. Povrazy sa napli (tí, čo obstáli v skúškach) oni ťahajú cirkev. Daromná je reč, skutky je potrebné robiť. Moria a oceány sa vylejú.

Ste svätí

20.12.2021

Slúžte si navzájom v úcte, láske a bázni jeden pred druhým. Majte vzpriamený postoj a nenechajte sa zotročiť. Veď ste Boží svätí, stvorení pre Božie kráľovstvo a radosť Pánova spočinie vo vás.

Poslušnosť

13.12.2021

Naši otcovia pomreli na púšti. Nedostali to, čo som im prisľúbil a nedošli domov. Nemáte sa modliť o priazeň svojmu domu, ale o poslušnosť. Nariadenia ktoré dávam:

Dôvera

02.12.2021

Králi zeme sa spolčujú proti vám. Nenechajte sa odradiť skutkami zlého, on už prehral boj. Nadišlo súženie, nastal čas. V ponebeských oblastiach sa bojuje. Nepretržite sa modlite.
"Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bdiete v Hospodinovom dome. 2 Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. 3 Nech ťa zo Siona...

Pre svoje zľutovanie odstránim neprávosť tohto sveta. Nedá sa pozerať na ľahostajnosť ľudí. Napriahnem pravicu a zmarím skutky zlého. Božie slovo má moc.
"Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca." Heb 4, 12

Modlíte sa. Prinášajte obetu milú a čistú. Slúžte si navzájom. Udávajte smer. Daná mi je všetka moc. Neobstojí národ, ktorý povstane proti Hospodinovi. Vážte si slová, ktoré vám dávam.
Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí.