Milujte sa navzájom

27.12.2020

Sme Bohom vyvolení, svätí a milovaní. Tak si oblečme hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, a trpezlivosť. Keď to urobíme, dokážeme sa navzájom znášať a odpúšťať si, tak ako Pán odpustil nám. Vtedy bude láska rásť. S týmito postojmi budeme kráčať v požehnaní.