Povstaň Boží ľud

08.02.2021

Hľaďte iba na Otca vytrvalo vo viere majúc jeho slovo stále pred očami.
Narazíte na odpor, ale nebojte sa.

Boží ľud naplnený mocou z výsosti sprav prvý krok a Hospodin začne konať, lebo je verný svojmu slovu. Jeho slovo je ako šíp, ktorý presne zasiahne cieľ. 
Boží Duch vás povedie a Ja sám budem pásť svoje stádo.
Z vášho stredu vytryskne plameň ohňa ako stĺp.
Upratajte nádvoria chrámov živého Boha a povedzte amen a aleluja.

Vy udávajte smer, vedie vás Otcova ruka. Strážcovia pamätajte, že máte strážiť a brániť. Naproti vám stojí armáda zla. Prečíslená prevyšuje vaše pozície, ale nebojte sa, vojdite do priazne Otca a volajte k nemu.
Čo je to za armáda čo stojí proti vám? Neprajnosť, násilie, nepodriadenosť, napnuté vzťahy. To všetko sa snaží ukradnúť vám pokoj. No nadovšetko sa milujte navzájom a urovnajte cestu Pánovi. Kráčajte spoločne ako rodina, spoločne naslúchajte a poslúchajte čo vám hovorí Otec. On vás nenechá, ale príde v pravý čas. Vyzlečte si staré šaty a oblečte si rúcha spravodlivosti.
Vašou úlohou je podoprieť stanové kolíky na čas stavby. Pracujte strážcovia, môj Duch je uprostred vás.
Ulomí sa konár a odpadnú vlažní kresťania, ktorí ma nehľadajú celým srdcom.

(Keď uschnú jeho konáriky, zlámu sa, prídu ženy a zapália ich. Lebo je to ľud nechápavý, preto sa nezmiluje nad ním jeho Stvoriteľ a jeho Tvorca ho neomilostí. Iz 27, 11)

Staviate dom na púšti, potrebujete spriaznené duše. Choďte spoločne a jednajte na základe toho, čomu veríte. Aj keby ste šli cez oheň nepopáli vás ,cez vodu neutopíte sa. Ak si syn, dcéra, tak počuješ hlas Otca a aj konaj ako máš.

Zostávajte v pokoji, ak chcete prijať zjavenia. Je čas priazne, proste a dostanete.

Ak patríte svetu, nemáte Boží charakter a neviete čo robíte. Poučený Božím slovom pozeraj na Otca, lebo Otec hovorí čo má prísť. Keď počúvate, poznáte cestu.

Budete kráčať po nových chodníkoch a tmu pred vami zmením na svetlo a hrboľaté cesty urovnám.

Udávajte smer, vediem vás. Hovorte o Mne. Poznajú vás.

(Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Rim 8, 19)

(Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Jan 13, 35)

Prišiel čas povedať, sprav somára poslom mojich správ.

(Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Mt 21, 31-32)

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami. Nebojte sa a nestrachujte sa!