Ste svätí

20.12.2021

Slúžte si navzájom v úcte, láske a bázni jeden pred druhým. Majte vzpriamený postoj a nenechajte sa zotročiť. Veď ste Boží svätí, stvorení pre Božie kráľovstvo a radosť Pánova spočinie vo vás.