Volanie po jednote

29.04.2021

Oddajte sa Bohu a za žiadnych okolnosti sa nenechajte zmiasť. Zatvorte dvere zlu a sadnite si už spolu. Zlý sa bude pokúšať o rozdelenie a nejednotu. Prameňom všetkého zla je pýcha.
Okradli Kráľa. Služobníctvo si vzalo čo patrí Kráľovi. Páchajú sa neprávosti a uráža sa Kráľa.