.

Vydaj sa s nami na cestu

Božou vôľou je, aby bol každý človek zdravý. Ježiš kráčal po zemi a uzdravoval každého kto bol chorý a chcel byť uzdravený. Boh vie, čo potrebujeme, skôr ako ho o to prosíme, ale my musíme spraviť prvý krok a rozhodnutie, že sa chcem toho problému zbaviť. Nebeský Otec čaká či prídeš s dôverou k nemu a odovzdáš mu v...

Druhá vlna koronavírusu priniesla ešte väčšie množstvo chorých a nakazených. Zrušili sa hromadné akcie, ľudia prišli o zamestnanie, zavládol strach a neistota. Ako kresťania sme sa zmobilizovali a zjednotili v spoločnej modlitbe za zmenu situácie na Slovensku ale aj vo svete. Podporili sme iniciatívu modlitebnej reťaze projektu GODZONE a vstúpili...

Súčasná situácia nás postavila do pozície, ktorá nás izolovala od seba a poskytla nám čas na premýšľanie, modlitbu, čítanie božieho slova jednoducho byť s Pánom. Viacerí sme vnímali, že by sme mali niečo robiť a z tohto podnetu vznikla iniciatíva zorganizovať nepretržité modlitby 24/7 za zastavenie koronavírusu a uzdravenie chorých ako aj za...

Ak sa každý deň modlíš, čítaš si Božie slovo a načúvaš čo ti Boh hovorí, potom ťa radi privítame v našom spoločenstve na spoločných modlitbách a rozhovoroch o tom, čo Boh robí v našich životoch. Cieľom našich stretnutí je lepšie spoznať Boží zámer pre tento čas a prorocky vnímať dobu v ktorej žijeme.


Túžbou spoločenstva KvBJ je dosiahnúť zmenu spoločenskej klímy v Bardejove. Pozvali sme modlitebníkov aj z iných miest do nášho mesta, aby sme spoločne vstúpili do modlitieb chvál a modlili sa za jednotlivé oblasti sociálneho, spoločenského a politického života v meste.

Už od roku 2017 sa ekumenická skupinka modlitebníkov pravidelne v utorky stretáva na spoločných modlitbách. Leží nám na srdci, aby sme z nášho meste spravili malý kúsok raja na zemi. Neostávame len pri modlitbách, ale snažíme sa priložiť aj ruku k dielu. Podieľali sme sa na dobrovoľníckej akcii Milujem svoje mesto, zorganizovali sme prednášky na...

Prečo je dôležité sa pred každou prácou pomodliť a pozvať Hospodina, aby bol s nami?
Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Ž 127, 1

Kyjevský mesiánsky zbor GESHER-MOST k nám precestoval stovky kilometrov, aby nám ukázal ako chvália Boha Židia a ako sa hudbou a tancom dá uctievať a modliť.

Kajúcna tryzna je verejne pokánie predstaviteľov cirkvi a mesta za skutky neprávostí voči Židom, ktoré sa pred desaťročiami odohrali v Bardejove.